Komunitní plánování sociálních služeb je na svém konci

2015-04-15 21:27:00
Dvouleté plánování podoby sociálních služeb na Písecku v březnu 2015 skončilo. Od dubna 2013 se scházeli zástupci samosprávy, neziskových organizací i lidí z řad veřejnosti, aby společně naplánovali další fungování sociálních služeb na Písecku. Spolupráci koordinovala Místní akční skupina Šumavsko, z.s. (dříve CHANCE IN NATURE) v partnerství s Městem Písek. 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo naplánovat fungování sociálních služeb tak, aby byla vytvořena podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb. Tento cíl se podařilo naplnit všem, kteří se na realizaci projektu podíleli – v čele s řídícím týmem se jednalo zástupci samospráv, zástupci poskytovatelů sociálních služeb i širokou veřejností na setkáních pracovních skupin. Všichni zúčastnění pak společně zformovali jednotlivé priority, opatření a detailněji i aktivity, které jsou obsahem hlavního výstupu projektu „Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Písek“

Celý proces provázela i celá řada informačních kampaní, jednání u kulatých stolů za zajímavá témata, veřejná projednání i vzdělávání členů řídícího týmu. Docházelo tak k propojení a vzájemné informovanosti všech, kterým není podoba sociálních služeb lhostejná.

Komunitní plán sociálních služeb na roky je doplněn také o aktualizovaný adresář poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Zároveň se spouští nový informační portál s příznačným názvem Sociální pomoc Písecka na webu www.sopop.cz, kde může v interaktivní databázi kdokoliv najít potřebné poskytovatele sociálních i doprovodných služeb.

Výstupy komunitního plánování byly představeny na závěrečném veřejném projednání, které proběhlo 19. března 2015. Veřejnosti byly představeny hlavní výstupy projektu a to „Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Písek“, „Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb“ a v neposlední řadě již zmíněná interaktivní databáze poskytovatelů sociálních služeb.

Projekt „Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Přílohy