Kontakty KPSS PI

Kontaktujte nás na:

e-mail: info@kpss-pi.cz

tel.: 383 390 134 

korespondenční adresa: o.s. Chance In Nature - LAG, Archiváře Teplého 102, 387 06  Malenice

Další informace o projektu také na www.kpss-pi.cz

 

Realizační tým projektu
Koordinátor projektu: Hana Lukešová, info@kpss-pi.cz, tel. 724 058 536

Finanční manažer a odborný asistent projektu: Markéta Kovářová, kovarova@chanceinnature.cz,                                                                                                         tel. 727 895 208                     

 

 

 

 

 

 

Metodik projektu: Michaela Veselá, misaves@centrum.cz, tel. 731 604 172

 

 

 

 

Řídící tým:

Zástupce realizátora: Josef Bláhovec, info@chanceinnature.cz

Zástupce partnera: Hana Rambousová, hana.rambousova@mupisek.cz
Zástupce MěÚ Písek - odbor sociálních věcí: Michaela Baslerová, michaela.baslerova@mupisek.cz

Zástupce poskytovatele sociálních služeb: Romana Kotrbatá, kotrbata.romana@seznam.cz
Zástupce uživatele sociálních služeb: Jana Bartůňková, jana.bartas@seznam.cz 
Koordinátor pracovní skupiny 1: Petr Hladík, hladik@diakoniepisek.cz
Koordinátor pracovní skupiny 2: Zuzana Staffová, zuzana.staffova@mupisek.cz

Koordinátor pracovní skupiny 3: Michaela Baslerová, michaela.baslerova@mupisek.cz
Koordinátor pracovní skupiny 4: Eva Čermáková, cermakova@domovzbesicky.cz

<<- předchozí | celkem 0 ( 0 - 6) | další ->>