Plánování sociálních služeb na Prachaticku má první výsledky

2008-05-30 11:06:00

P1020420Prezentace Komunitního plánu sociálních slušeb a jeho aktuálních výsledků proběhla ve čtvrtek 29. 5. 2008 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje. „Kvalitně a komunitně připravený plán sociálních služeb je základ.

 

Práce však musí pokračovat i po vytvoření dokumentu“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Vladimír Pavelka. Právě to se na Prachaticku již po prvních měsících daří. Místostarostka města Prachatice, paní Hana Rabenhauptová k tomu dodává „Nejen že se podařilo vytvořit DVD o sociálních službách v Prachaticích a okolí či velmi úspěšné CD s těmito službami pro zrakově postižené, které populární formou ukazuje tyto potřebné služby, ale podařilo se i zahájit práce na projektech, které pomohou těm, kteří to opravdu potřebují.“

Realizátor projektu, občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP, ocenil přístup partnerů, který pomohl komunitním plánu stát se jedním z nejlepších v Jihočeském kraji. Předseda sdružení, pan Josef Bláhovec, potvrdil, že tato spolupráce bude využita v dalších projektech i mimo sociální služby. „Vždyť sociální služby, či vzdělávání a rozvoj venkova potřebují spolupráci všech aktérů na území“, dodal Josef Bláhovec.

Práce na přípravě komunitního plánu sociálních slu?eb se věnovalo 135 členů pracovních skupin z Prachaticka a části Strakonicka. Ti přímo ovlivňovali budoucí směr poskytování sociálních služeb na svém území. Projekt komunitního plánování byl finančně podpořen nejen ze zdrojů Evropské unie, ale i státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který se podílel i na předfinancování celé akce. Celkový rozpočet činil 1,9 mil. Kč.

 

P1020428

 

Přílohy