UKONČENÍ PROJEKTU KPSS

2008-03-21 08:38:00

Projekt komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice a LAG Chance in Nature byl ukončen k 31.1.2008.


Výstupy celého procesu komunitního plánování, tedy Katalog poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných organizací a vlastní Komunitní plán sociálních služeb, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, rozeslány všem 58 obcím území KPSS v tištěné i elektronické formě, předány členům pracovních skupin, Krajskému úřadu Jihočeského kraje a dalším zúčastněným osobám. Informace jsou tedy dostupné všem zájemcům o problematiku sociálních služeb.

Dne 24. ledna byli s výstupy seznámeni zástupci obcí, partnerů, Krajského úřadu Jihočeského kraje, místní akční skupiny LAG Chance in Nature, členové pracovních skupin a další hosté na slavnostním zakončení projektu v Malenicích. Na pozvání paní místostarostky Města Prachatice Hany Rabenhauptové pak také další zájemci a účastníci celého procesu 12. února v Prachaticích. Město Prachatice také z vlastní iniciativy vydalo na CD zvukovou verzi katalogu pro osoby se zhoršenou kvalitou zraku a DVD na téma sociálních služeb na Prachaticku.

 

Vlastní proces komunitního plánování však tímto nekončí. Stále máte možnost vytvořené dokumenty připomínkovat a sdělovat své návrhy na doplnění či rozšíření. Vaše náměty budou zapracovány v rámci aktualizace vytvořených dokumentů. Dále budou také fungovat pracovní skupiny ve městě Prachatice, realizátor projektu – LAG Chance in Nature – bude hledat ve spolupráci s Jihočeským krajem, partnery projektu a zájemci o danou problematiku další finanční zdroje na aktivní práci řídícího týmu projektu a na podporu poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí a dalších zájemců a realizaci jejich projektových záměrů.

 

Stále funguje kancelář projektu, kam můžete zasílat své dotazy a náměty:

Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“

Archiváře Teplého 102

387 06  Malenice

Pracovník kanceláře: Jana Dolanská, info@chanceinnature.cz; 724058536

 

 

Všem účastníkům procesu komunitního plánování sociálních služeb na území LAG Chance in Nature a ORP Prachatice děkujeme za aktivní přístup a pomoc.

Těšíme se na další spolupráci!

 

 

STRUČNÁ DATA – SOUHRN:

Realizátor projektu: Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“

Partneři projektu: Město Prachatice, Občanské sdružení Rybka (Husinec), Úřad práce v Prachaticích

Metodické vedení a supervize projektu: CpKP jižní Čechy

Odborný garant projektu: Hana Rabenhauptová, místostarostka Města Prachatice

Finanční objem: 1,9 mil. Kč

Termín realizace: 1.1.2007 – 31.1.2008

 

Podpořeno z GS SROP 3.2 na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

 

Přílohy