V PÍSECKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SE VEŘEJNOSTI PŘEDSTAVÍ PROJEKT KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2013-05-15 08:28:00


Občané Písecka, zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb mají jedinečnou příležitost seznámit se s aktuálním děním v komunitním plánováním sociálních služeb. Všechny, kdo se chtějí dozvědět více
a získat informace jak se zapojit, zve město Písek ve spolupráci s o.s. CHANCE IN NATURE- LAG  do Písecké
městské knihovny, kde se ve středu 5. června od 15:30 uskuteční první veřejné projednání „Komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Písek".Na veřejném zasedání bude proces komunitního plánování pro Písecko na roky 2013-2015 společně odstartován. Hovořit se bude o prioritách v této oblasti a plánovaných aktivitách. Účast potvrdilo také občanské sdružení Naděje, které oživí celou akci kulturním vystoupením.Při této příležitosti bude zároveň slavnostně zahájena výstava poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací, která bude široké veřejnosti přístupná po celý červen.Tato akce je součástí projektu „Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek", který usiluje o sociální začleňování potřebných jedinců či skupin a
rozvoj sociálních služeb v regionu Písecka a je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Bližší informace naleznete na www.chanceinnature.cz, www.mesto-pisek.cz.Kontaktní osoba Mgr. Iveta Frková, tel: 724 004 484
- koordinátorka projektu