Informační workshop přinesl průběžné výsledky z monitoringu plnění Komunitního plánu ORP Strakonice

2013-04-11 09:09:00

Dne 27.března 2013 proběhl v prostorách Městského úřadu Strakonice informačně vzdělávací workshop, na němž se sešlo okolo třiceti osob, převážně zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí. Představeny byly výsledky probíhajícího monitoringu plnění komunitního plánu, kdy v rámci řízených rozhovorů, telefonické a emailové komunikace bylo posuzováno, zda se podařilo splnit záměry naplánované pro období roku 2012 - 2014. Při monitoringu bylo zjištěno, že naplánované aktivity jsou plněny celkem na 75 %, což za období jediného roku platnosti plánu povedené.

 

Za tímto vskutku pozitivním číslem stojí především obrovské úsilí poskytovatelů sociálních služeb a služeb doprovodných, kteří plnili aktivity i přes stále se snižující objem finančních prostředků, který do sociálních služeb směřuje a s tím spojené problémy. Důvodem pro neplnění zbývajících aktivit byl v drtivé většině případů nedostatek finančních prostředků. Bylo zjištěno, že s finančními problémy se více či méně potýkají všichni poskytovatelé sociálních služeb a služeb doprovodných, přičemž do budoucna se dá očekávat, že udržení stávající nabídky sociálních služeb bude stále obtížnější, poskytovatelé se tak budou v následujícím roce zaměřovat převážně na udržení stávajícího systému, nikoliv na možný rozvoj či zkvalitňování služeb.

 

Ve skupině aktivit, jejichž cílem bylo udržení stávajícího systému sociálních služeb se v roce 2012 podařilo udržet většinu sociálních služeb (95 %). V průběhu roku 2012 bohužel došlo k zániku terénního programu O.S. Prevent. V rámci informačního setkání byli přítomní seznámeni s ohrožení a riziky, které plynou ze skutečnosti, že terénní program není realizován, na řadu přišla i pozitivní novina, že je možné očekávat, že terénní program bude v průběhu roku 2013 obnoven, i když z převážné části pro jinou cílovou skupinu uživatelů.

 

S vážnějšími problémy se potýká také Manželská a předmanželská poradna Strakonice, když se zřizovatel rozhodl, její provozování ukončit. Zástupci města a Manželské poradny hledají v těchto dnech způsob, jakým zajistit pokračování této sociální služby, jako nejpravděpodobnější se jeví zřízení nového poskytujícího subjektu přímo na území Strakonic.

 

S problémy se nepotýkají pouze služby sociální, ale také služby doprovodné jako například Mateřské centrum Beruška, kde díky fatálnímu nedostatku finančních prostředků musel být omezen jeho provoz a veškeré služby fungovaly na bázi dobrovolnictví. V současnosti se situaci podařilo vyřešit prostřednictvím podpory Úřadu práce, jehož prostřednictvím bude hrazena pracovnice, která bude zajišťovat provoz centra.

 

V závěru čekala na přítomné pozitivní zpráva v podobě prezentace nově zřízené služby O.S. Prevent - nízkoprahové centrum CROSS a pozvání na jeho slavnostní otevření, které se konalo v bezprostřední návaznosti na informačně vzdělávací workshop. Závěr setkání tak získalo vskutku pozitivní závěr motivující k další práci.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.