dědictví

 

 

JEDNA Z PUBLIKACÍ PROJEKTU BUDE PŘEDSTAVENA VE STRUNKOVICÍCH NAD BLANICÍ

2009-10-16 09:42:00

V rámci koncertu, konaného dne 20. října 2009 u příležitosti 100 let od pmrtí Quida Havlasy, hudebního skladatele a rodáka ze Strunkovic nad Blanicí, bude představena jedna z 6 vydaných pulikací  "Rod Havlasů ze Strunkovic", která byla vytvořena v rámci projektu "DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků".

Více informací naleznete v příloze tohoto článku.

VÝSTUPY PROJEKTU „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ - MAS ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH

2009-09-24 15:39:00

V příloze článku si můžete prohlédnout výstupy projektu - náhledy jednotlivých brožur vytvořených od partnerské MAS ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH.

VÝSTUPY PROJEKTU „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ CHANCE IN NATURE - LAG

2009-09-24 10:07:00

V příloze článku si můžete prohlédnout výstupy projektu - náhledy jednotlivých brožur.

PREZENTACE PROJEKTU „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“

2009-09-07 12:49:00

V sobotu 5. září 2009 byl prezentován projekt „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“ v rámci akce „Slavnostní odhalení pamětní desky Arch. Josefu Zítkovi u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí“ v Malenicích. Účastníci této akce si měli možnost  prohlédnout propagační materiály místní akční skupiny a v případě zájmu obdrželi i výstupy projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků „brožury“ na témata: Josef Zítek a Malenice, Zdeněk Podskalský, Selské baroko Jakuba Bursy a Hradiště Věnec a keltové.

PUBLIKACE HRADIŠTĚ VĚNEC A KELTOVÉ BYLA POKŘTĚNA OHNĚM

2009-08-31 09:00:00

Dne 29. srpna 2009 proběhlo "Putování keltskou stezkou", které pokračovalo "Keltskou slavností" ve Lčovicích. V rámci této slavnosti byla ohněm pokřtěna publikace "Hradiště Věnec a Keltové". Tato brožura byla jednou z 6 výstupů projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků.

Více informací v příloze tohoto článku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU DĚDICTVÍ REGIONU: PO STOPÁCH PŘEDKŮ

2009-06-05 11:49:56

Projekt podpořený z PRV realizuje Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP“ ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech, která je v tomto projektu koordinační MAS. 

Hlavním předmětem projektu je:
 • Podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví regionu pro generace přítomné i budoucí, s úctou k dílu a poslání předků.
 • Vytvořit základ sítě podpory cestovního ruchu a turismu v regionu spolupráce.Navázat na stávající nabídku atraktivit cestovního ruchu v regionu partnerství. 

 

Konkrétní výstupy:

Vytvoření Památníku Petra Chelčického (realizátorem je MAS Rozkvět)

 • I. podlaží expozice selství,
 • II. podlaží pamětní síň Petra Chelčického vhodná pro komorní účely,
 • III. podlaží badatelka.

Série 12 – ti publikací na společné téma „po stopách předků“.

 
 • Témata ralizováná na LAG Chance (Josef Zítek, Keltové, Selské baroko a lidová architektura, Jan Matulka – malíř, Havlasové, Zdeněk Podskalský)
 • Témata realizovaná na MAS Rozkvět (Petr Chelčický, Linecká stezka, Lomecko-Libějovicko, Kubata, Selské Baroko na Blatech, Industrializace regionu Blata).

 Nástin finančních nákladů:

Celkový rozpočet projektu: 3 950 000,-

Způsobilé výdaje: 3 935 000,-

 • Rozpočet MAS Rozkvět: 3 067 500,- (78 %)
 • Privátní zdroje: 264 250,-
 • Rozpočet LAG Chance: 867 500,- (22 %)
 • Privátní zdroje: 66 250,-

 

<<- předchozí | celkem 7 ( 0 - 6) | další ->>