leader

 

 

Nepřítomnost zaměstnanců v kanceláři MAS - 9. a 10.12.

2013-12-06 15:30:00

Z důvodu účasti na pracovní cestě nás nezastihnete v termínu 9. - 10. 12. v kanceláři MAS. V náléhavých případech nás kontaktujte telefonicky, veškerou e-mailovou korespondenci vyřídíme po našem návratu.

Děkujeme za pochopení.

Seminář „Zásady realizace projektů spolupráce v Čechách a u sousedů v Bavorsku a Rakousku"

2013-09-10 11:52:00

Srdečně Vás zveme na seminář "Zásady realizace projektů spolupráce v Čechách a u sousedů v Bavorsku a Rakousku", který proběhne 19. září 2013 od 9,30 hod v hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku.

Pozvánku a podrobný program naleznete v příloze.

  

  

Registrace projektů na RO SZIF

2013-06-27 14:18:00

Vážení žadatelé v rámci 9. Výzvy LEADER,

 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 21. 6. 2013 došlo k úspěšnému zaregistrování Vašich Žádostí o dotaci vybraných Výběrovou komisí z PRV v rámci opatření IV. 1.2.

Schválení projekty 9. Výzvy LEADER

2013-06-14 10:59:00

Dne 12. června 2013 proběhlo jednání valné hromady MAS. Valné hromadě byl předložen výsledek jednání výběrové komise o schválených projektech, podpořených v rámci 9.výzvy LEADER.Seznam schválených žádostí naleznete v příloze tohoto článku.Schválené projekty budou 19. 6. 2013 v souladu s pravidly PRV IV.1.2 zaregistrovány na Státní zemědělský intervenční fond.V případě zjištění nedostatků vyzve SZIF do 35 kalendářních dní od zaregistrování žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotace do 14 kalendářních dnů
ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.Od tohoto dne (19. 6. 2013), který je důležitý zejména z hlediska způsobilosti nákladů, mohou žadatelé vynakládat prostředky v rámci projektu (na vlastní riziko, že projekt může být ještě vyřazen) jako způsobilé, tzn. v rámci
rozpočtu projektu.<<- předchozí | celkem 139 ( 0 - 6) | další ->>