Výzva č.5

SEZNAM SCHVÁLENÝCH I NESCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 5. VÝZVY LEADER, ZAREGISTROVÁNÍ SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ NA SZIF

2010-10-22 10:23:00

Dne 21. října 2010 rozhodla Valná hromada občanského sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP o schválení 16 přijatých projektů dle rozhodnutí výběrové komise.

Schválené projekty budou dnes 22. 10. 2010 v souladu s pravidly PRV IV.1.2 zaregistrovány na Státní zemědělský intervenční fond.

V případě zjištění nedostatků vyzve SZIF do 35 kalendářních dní od zaregistrování žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotace do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

Od tohoto dne (22. 10. 2010), který je důležitý zejména z hlediska způsobilosti nákladů, mohou žadatelé vynakládat prostředky v rámci projektu (na vlastní riziko, že projekt může být ještě vyřazen) jako způsobilé, tzn. v rámci rozpočtu projektu.

Seznam schválených i neschválených projektů naleznete v příloze tohoto článku.

SEMINÁŘE K 5. VÝZVĚ SPL již proběhly

2010-08-05 12:00:00

Ve dnech 3. a 4. srpna 2010 proběhly ve Vlachově Březí, Malenicích a Chrobolech semináře k 5. výzvě STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADERU pro potenciální žadatele. Prezentaci a fotografie naleznete v příloze článku.

 

Dále budou následovat bezplatné individuální konzultace pro žadatele v termínech 10. a 11. 8. 2010 v kanceláři MAS.

 

Rezervace individuálních konzultací: 383 390 134, 724 058 536, info@chanceinnature.cz

Přílohy

SEMINÁŘE A INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE K 5. VÝZVĚ LEADER

2010-07-13 11:38:00

Ve dnech 3. a 4. srpna 2010 proběhnou ve Vlachově Březí, Malenicích a Chrobolech "BEZPLATNÉ SEMINÁŘE". Účast prosím potvrďte na e-mail: info@chanceinnature.cz nebo na tel.č. 724 058 536.

 

Dále proběhnou ve dnech 10. - 11. 8. 2010 "BEZPLATNÉ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE" pro potenciální žadatele pro 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů LEADER. Rezervace individuálních konzultací: 383 390 134, 724 058 536, info@chanceinnature.cz

 

Více informací naleznete v příloze článku.

Materiály ke 5. výzvě LEADER

2010-07-02 15:07:00

V příloze je k dispozici veškerá dokumentace, text výzvy, žádost, osnova a další podklady ke zpracování žádosti o dotaci v rámci 5. výzvy LEADER.

<<- předchozí | celkem 4 ( 0 - 6) | další ->>