Výzva č. 7

SEZNAM SCHVÁLENÝCH I NESCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 7. VÝZVY LEADER

2012-06-28 08:57:00

Dne 26. června 2012 rozhodla Valná hromada občanského sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP o schválení 21 přijatých projektů dle rozhodnutí výběrové komise.

Schválené projekty budou 28. 6. 2012 v souladu s pravidly PRV IV.1.2 zaregistrovány na Státní zemědělský intervenční fond.

V případě zjištění nedostatků vyzve SZIF do 35 kalendářních dní od zaregistrování žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotace do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

Od tohoto dne (28. 6. 2012), který je důležitý zejména z hlediska způsobilosti nákladů, mohou žadatelé vynakládat prostředky v rámci projektu (na vlastní riziko, že projekt může být ještě vyřazen) jako způsobilé, tzn. v rámci rozpočtu projektu.

Počet žádostí v rámci 7. výzvy ukončen

2012-05-18 13:59:00

Dnes, 18. května 2012 ve 14:00, byl ukončen příjem projektů v rámci 7. výzvy LEADER. Celkem bylo v rámci této výzvy podáno 48 žádostí s celkovou hodnotou projektů ve výši 18.758.720,00.

Celková hodnota požadovaných dotačních prostředků činí 12.356.183,00 Kč s tím, že alokovaná částka činí pouze 5.675.749,00 Kč.


Prodloužení pracovní doby příjmu projektů 7. výzvy LEADER

2012-05-16 08:39:00

Z důvodu enormního zájmu ze strany žadatelů prodlužujeme pracovní dobu příjmu projektů pro 7. výzvu Leader.

Přesto doporučujeme případným žadatelům předchozí objednání. Bez objednání nemůžeme zaručit dobu čekání na podání žádosti.

Možnost konzultací pro 7. výzvu LEADER

2012-05-03 13:25:00

V rámci 7. výzvy SPL proběhnou dne 14. května 2012 od 9.00 do 15.00 hodin v sídle MAS (Archiváře Teplého 102, Malenice) další bezplatné individuální konzultace.

Zájemci se mohou přihlásit na telefonních číslech 383 390 134, 724 058 536 nebo na emailové adrese info@chanceinnature.cz.

Další informace, samotnou výzvu a přílohy této výzvy naleznete zde: http://www.chanceinnature.cz/materialy-k-7-vyzve-leader/

Těšíme se na další spolupráci, nové projekty a nápady.

 

<<- předchozí | celkem 8 ( 0 - 6) | další ->>