Představení projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji na výstavách

2011-08-26 11:42:00

V rámci představení projektu Rozvoj sítě hipostezek, fáze B (neinvestiční část) se O.S. Chance in nature - local action group účastní výstav Země Živitelka 2011 - Krytá plocha D1-3 a výstavy Americana 2011- Hala 3.

Tématem stánku je propagace a marketingová podpora projektu s tématikou hipoturistiky.

Návštěvník stánku získá informace o budoucích nově značených 300 km hipotras v rámci Jihočeského kraje. Představeny budou návrhy výstupů projektu ve formě propagačního klipu, internetových stránek, map, informačních cedulí a směrových ukazatelů.


Tímto Vás srdečně zveme - pozvánku naleznete v příloze článku.