Skončil projekt Šance pro venkovské školy a jak ho hodnotíme?

2012-07-13 13:13:00
1.duben 2009 byl dnem, kdy byl uveden do života partnerský projekt tří škol (z Šumavských Hoštic, Malenic a Vacova) a realizátora projektu místní akční skupiny Chance in nature - local action group. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Očekávání všech zúčastněných škol byla veliká, vždyť všichni jsme již měli za sebou účast i v jiných projektech, třebaže ne tak rozsáhlých časově i finančně, takže jsme všichni věděli, co chtít, všichni jsme chtěli díky prostředkům grantu život škol kvalitativně posunout vpřed, a už dopředu musím říci, že tato očekávání byla v míře plně uspokojující naplněna.


Pominu nyní pohled mých partnerů, ale domnívám se, že by se se mnou ve většině mých postřehů shodli, vždyť jedním z důsledků našeho partnerství bylo také poměrně časté setkávání školních řídících týmů, na nichž jsme si vyměňovali názory a někdy i velmi živě diskutovali nad různými problémy, které běh projektu a příprava různých akcí přinášela.


Cíl zlepšit vybavení školy moderní technikou byl naplněn již v počátcích projektu, kdy jsme instalovali interaktivní tabuli a učili se s ní na prakticky zaměřených seminářích pracovat. Následoval pak informační koutek vybavený počítačem a velmi kvalitním digitálním aparátem, s nímž jsme pořídili mnoho fotografií nejen z projektového života školy.


S obrovskou pomocí odborného garanta projektu jsme se všichni, pedagogové i žáci, naučili orientovat v environmentální problematice, zaměřili jsme se hlavně na téma vody a zjišťovali jsme mnohdy s údivem, jak je s tímto médiem svázán veškerý život. Díky v této oblasti patří i všem lektorům, kteří žáky zkušeně vedli při činnostech jimi řízenými.


Při těchto činnostech jsme se nezřídka setkávali učitelé i žáci ze všech škol, neformálně jsme se poznávali i v jiných situacích, než běžně zažíváme ve škole při výuce. Odnesli jsme si spoustu hezkých společných zážitků, našli nové známé a kamarády.


Nástrojem vzájemného potkávání měly být i webové stránky su-ma-va.cz. Žáci všech škol spojili své síly při vymýšlení názvu, výsledek vzniklý ze spojení počátečních slabik obcí šumavské hoštice-malenice-vacov nadchl všechny. Další použití projektových stránek narušil obtížně ovladatelný redakční systém, který zhatil prvotní představu o tom, že by si žáci sami sestavovali obsahovou náplň stránek. Přesto žáci stránky často navštěvují a vzpomínají při tom na prožité příjemné chvíle.


Činnosti spojené s projektem přinesly do našeho školního života oživení, někdy až hektickou aktivitu, prožitek sepjetí s přírodou a lidmi v našem okolí i zlepšení materiálního vybavení škol. Těšíme se, že se se svými partnery  setkáme i v budoucnu v jiných projektech.


Za ZŠ a MŠ Malenice ředitel školy a školní koordinátor projektu Zdeněk Vorel

Další informace o projektu naleznete na www.su-ma-va.cz.

Přílohy