3. vydání OBČASNÍKU z regionu místní akční skupiny

2010-07-28 10:02:00

Místní akční skupina vydala již třetí číslo Občasníku z regionu.

Tento občasník bude jako jeho předchozí čísla distribuován do všech domácností po celém zájmovém území MAS.

Občasník v elektronické podobě ke stažení v příloze tohoto článku: