STRATEGIE PRO JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

2008-01-10 08:29:00
Níže naleznete k připomínkování veřejnosti jednotlivé strategické dokumenty - děleno dle pracovních skupin. Své připomínky posílejte na adresu metodika projektu Bc. Ludmilu Kolářovou - ludmila.kolarova@cpkp.cz  nejpozději do 15.1.2008.