kpss strakonice

logo

 

 

Monitoring plnění komunintího plánu sociálních služeb - výsledky zde

2013-06-06 09:01:00

Celé znění "Monitorovací zprávy" (monitoring jednotlivých aktivit plánu) naleznete v příloze článku.

Jaké výsledky přineslo komunitní plánování sociálních služeb na Strakonicku?

2013-05-14 13:26:00

Je tomu více než rok, kdy společnými silami zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb dokončili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (tzv. komunitní plán), řešící otázky dostupnosti sociálních služeb jejich kvality a vizi budoucího rozvoje. Komunitní plánování na Strakonicku dál úspěšně díky celokrajskému projektu pokračuje. Městu Strakonice se ve spolupráci s občanským sdružením CHANCE IN NATURE -. LAG podařilo vyhodnotit, které aktivity komunitního plánu sociálních služeb byly v uplynulém roce realizovány, které nikoliv a proč a došlo i na hledání nových možností k jejich splnění. Plnění plánu a celková kondice sociálních služeb na Strakonicku je zachycena v monitorovací zprávě, která je dostupná na stránkách města Strakonice či na webu kpss-st.cz.

Informační workshop přinesl průběžné výsledky z monitoringu plnění Komunitního plánu ORP Strakonice

2013-04-11 09:09:00

Dne 27.března 2013 proběhl v prostorách Městského úřadu Strakonice informačně vzdělávací workshop, na němž se sešlo okolo třiceti osob, převážně zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců obcí. Představeny byly výsledky probíhajícího monitoringu plnění komunitního plánu, kdy v rámci řízených rozhovorů, telefonické a emailové komunikace bylo posuzováno, zda se podařilo splnit záměry naplánované pro období roku 2012 - 2014. Při monitoringu bylo zjištěno, že naplánované aktivity jsou plněny celkem na 75 %, což za období jediného roku platnosti plánu povedené.

Pozvánka na informačně vzdělávací workshop SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA STRAKONICKU

2013-03-15 13:36:00

Dovolujeme si Vás pozvat na informačně vzdělávací workshop "SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA STRAKONICKU", který jsme pro Vás ve spolupráci s Městem Strakonice připravili v rámci aktuálně probíhajícího monitoringu plnění historicky prvního Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice.

Akce se uskuteční ve středu 27. března 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti bývalé KB - Na Stráži 270, Strakonice. Program a pozvánku naleznete v příloze této zprávy.

S radostí Vám zároveň oznamujeme, že ve stejný den 27.3. 2013 ve 13 hodin slavnostně otevře Občanské sdružení Prevent Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS - Lidická 194 (za sportovní halou). Jste rovněž srdečně zváni. Pozvánka a program přílohou.

Těšíme se na setkání s Vámi:)

Proces komunitního plánování na Strakonicku pokračuje! Budeme monitorovat.

2012-11-15 13:53:00

Je tomu právě dva roky, kdy se na Strakonicku poprvé sešly pracovní skupiny čítající zástupce poskytovatelů sociálních služeb, zástupce uživatelů sociálních služeb, obecních samospráv a městských úřadů i veřejnosti, kdy ve vzájemných diskusích byla řešena mimo jiné problematika dostupnosti a kvality sociálních služeb. V rámci tohoto procesu - tzv. komunitního plánování sociálních služeb došlo k rozpoznání hlavních problémů, s nimiž se tito aktéři na poli poskytování sociálních služeb a služeb doprovodných potýkají a byly ve společném úsilí hledány přijatelná řešení, a to jak pro uživatele sociálních a doprovodných služeb, tak pro jejich poskytovatele, ale i obce a subjekty, kteří tyto služby financují. Řešení byla identifikována a ve formě projektových záměrů jednotlivých aktérů začleněna do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice. Tento strategický dokument jednak popisuje výchozí obraz sociálních služeb a služeb doprovodných na území Strakonicka, dále zachycuje celý proces plánování, ale mimoto je také jakousi pokladnicí či zásobárnou žádoucích projektů, jejichž realizace povede k rozvoji sítě sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku a k vyřešení stávajících problémů v této oblasti. 

 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice

2011-12-12 08:01:00

V příloze tohoto článku naleznete finální podobu Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonice.

<<- předchozí | celkem 49 ( 0 - 6) | další ->>