hipostezky - fáze B

Banner ROP


  

Aktualizace kontaktů - mapa Jižních Čech - červen 2013

2013-06-25 10:33:00

V červnu 2013 proběhlo telefonické ověřování a aktualizace kontaktů z mapy pro Jihočeské hipostezky. Aktální seznam naleznete v příloze.

300 km nových hipostezek v Jihočeském kraji

2011-11-28 11:18:00

K 15.říjnu byla ukončena fyzická realizace projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze B (neinvestiční část).

V jižních Čechách je nově vyznačeno 300 km stezek pro jízdu na koni. Stezky jsou v přírodě značeny směrovými ukazateli a hipoturistickými značkami barvou. V Jihočeském kraji je umístěno 20 informačních cedulí a 300 směrových ukazatelů. Přehled nových stezek získáte na www.jihoceskehipostezky.cz či na vydaných mapách. Na internetových stránkách je také možno shlédnout nově vzniklý propagační klip.

PRESSTRIP / tisková konference k projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji

2011-09-09 11:39:00

V rámci realizace projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze B (neinvestiční část) proběhne dne 4. 10. 2011 tisková konference / presstrip na kterém účastník získá informace o nově značených 300 km hipotras v rámci Jihočeského kraje. Dozvíte se kam a kudy na hřbetu koně.

Představení projektu Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji na výstavách

2011-08-26 11:42:00

V rámci představení projektu Rozvoj sítě hipostezek, fáze B (neinvestiční část) se O.S. Chance in nature - local action group účastní výstav Země Živitelka 2011 - Krytá plocha D1-3 a výstavy Americana 2011- Hala 3.

Tématem stánku je propagace a marketingová podpora projektu s tématikou hipoturistiky.

Návštěvník stánku získá informace o budoucích nově značených 300 km hipotras v rámci Jihočeského kraje. Představeny budou návrhy výstupů projektu ve formě propagačního klipu, internetových stránek, map, informačních cedulí a směrových ukazatelů.


Tímto Vás srdečně zveme - pozvánku naleznete v příloze článku.

Seminář „Rozvoj hipoturistiky v Jihočeském kraji

2011-07-19 09:01:00

Dne 18. 8. 2011 se od 10:00 hodin uskuteční v prostorách Jízdárny Zámku Skalice v obci Bohumilice seminář „Rozvoj hipoturistiky v Jihočeském kraji".

Na semináři je zajištěna účast kvalifikovaných a fundovaných lektorů.
Na semináři je zajištěno občerstvení.
Přijměte naše pozvání k účasti na semináři, neboť jsme přesvědčeni, že téma semináře je velice aktuální a zajímavé.

Z důvodu organizačního zajištění potvrďte prosím účast na email info@chanceinnature.cz případně na tel.č. 383 390 134 v termínu do 31.7.2011.

Více informací nalezente v přiložené pozvánce.

O.S. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP podpoří rozvoj hipoturistiky v Jihočeském kraji

2011-02-16 10:24:00

V měsíci únoru 2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad projektu ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, fáze B (neinvestiční část).

Podstatou projektu je posílení atraktivit cestovního ruchu v Jihočeském kraji v oblasti hipoturistiky, a to doplněním existující sítě hipostezek v regionu jižních Čech a jejich marketingovou prezentací.

Výstupy projektu budou zahrnovat samotnou identifikaci a doznačení hipostezek v regionu Jihočeského kraje v celkové délce 300 km, instalaci 300 směrových ukazatelů pro hipoturisty a 20 voděodolných map na veřejných místech.

V rámci projektu vznikne také propagačně - marketingová podpora projektu obsahující především výrazně inovované, hipoturistické mapy pro Jihočeský kraj s doznačenými úseky (300 km), soubory lokálních map, aktualizované www.krajempodsumavou.cz o oblast hipoturistiky a výrobu propagačního klipu na téma venkovská turistika na koni ( určeno pro přenos na internetu a další prezentace).

Projekt bude prezentován na tématické výstavě v ČR i zahraničí.

Realizace projektu je plánována na období 3/2011- 10/2011

Za realizační tým
Ing. Martina Neubauerová, koordinátor projektu
hipostezky@chanceinnature.cz

<<- předchozí | celkem 6 ( 0 - 6) | další ->>