Vzdělávání v cestovním ruchu

NABÍDKA KURZŮ cestovního ruchu a manažerských dovedností pro rok 2015

2015-01-13 19:17:00

Aktuální nabídku níže uvedených kurzů vč. podrobností a plánovaných termínů naleznete v příloze:

 

Technika cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu

Udržitelná venkovská turistika

Péče o hosty a plánování akcí

 

Timemanagement

Prezentační a komunikační dovednosti

Projektový management I.

Projektový management II.

 

Pro více informací a v případě zájmu o absolvování viz výše uvedených vzdělávacích programů se obracejte na e-mail info@massumavsko.cz nebo tel.: 383 390 134.

Kurzy budou vypsány na základě poptávky a projeveného zájmu potenciálních účastníků. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

NABÍDKA KURZŮ cestovního ruchu a manažerských dovedností pro rok 2014

2014-01-30 12:07:00

Aktuální nabídku níže uvedených kurzů vč. podrobností a plánovaných termínů naleznete v příloze:

 

Technika cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu

Udržitelná venkovská turistika

Péče o hosty a plánování akcí

 

Timemanagement

Prezentační a komunikační dovednosti

Projektový management I.

Projektový management II.

 

Pro více informací a v případě zájmu o absolvování viz výše uvedených vzdělávacích programů se obracejte na e-mail info@chanceinnature.cz nebo tel.: 383 390 134.

Kurzy budou vypsány na základě poptávky a projeveného zájmu potenciálních účastníků. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

NABÍDKA KURZŮ cestovního ruchu a manažerských dovedností

2013-09-30 12:07:00

Aktuální nabídku níže uvedených kurzů vč. podrobností a plánovaných termínů naleznete v příloze:

 

Technika cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu

Udržitelná venkovská turistika

Péče o hosty a plánování akcí

 

Timemanagement

Prezentační a komunikační dovednosti

Projektový management I.

Projektový management II.

 

Pro více informací se obracejte na e-mail frkova@chanceinnature.cz, tel.: 724 004 484, kontaktní osoba: Iveta Frková.

 

 

Zveme na závěrečnou akci projektu dalšího vzdělávání v cestovním ruchu

2013-08-26 10:24:00

Jako poděkování za účast v našem projektu "Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti" zveme účastníky vzdělávacích programů obou pilotáží na závěrečnou akci, která se uskuteční dne 12. září od 17.30 hod. v Chlumanech.
    


Pozvánka s programem je přílohou tohoto článku.

 

Vydali jsme studijní materiály pro účastníky dalšího vzdělávání, k dispozici jsou i v elektronické verzi

2013-07-31 15:43:00

Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsme v tištěné a elektronické podobě vydali studijní materiály pro účastníky dalšího vzdělávání v oborech cestovní ruch a manažerské dovednosti. 

 

Skripta jsou ke stažení v elektronické podobě v příloze tohoto příspěvku. K dispozici budou již brzy také k zapůjčení ve všech větších regionálních knihovnách.

 

Tiskoviny byly vydány v rámci projektu Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Pilotně jsme ověřili osm vzdělávacích modulů

2013-07-08 15:19:00

Koncem května druhým dnem prezenční výuky kurzu "Péče o hosty a plánování akcí" bylo úspěšně ukončeno druhé pilotní ověřování nově vytvořených osmi vzdělávacích programů (Technika cestovního ruchu, Marketing cestovního ruch, Péče o hosty a plánování akcí, Udržitelná venkovská turistika, Projektový management I. a II., Tímemanagement, Prezentační a komunikační dovednosti) Jedná se o programy, které naše místní akční skupina ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila a zrealizovala. Tyto aktivity jsou součástí projektu "Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti" finančně podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

Nyní probíhá ve spolupráci s lektory, odbornými garanty a metodikem projektu zpětné vyhodnocení. Celý projekt skončí na konci října. V září se ještě všichni absolventi, lektoři a realizační tým budou moci setkat na závěrečné akci.

 

Celkem se dvou pilotáží zúčastnilo 195 osob z oblasti podnikatelského, neziskového sektoru a veřejné správy ze zájmového území místní akční skupiny, ale i širšího regionu. Plánováno původně v projektu bylo celkem 160 účastníků. Úspěšně kurz dokončilo a získalo osvědčení o absolvování kurzu celkem 168 osob. Plánováno v projektu bylo 144.

 

Celý projekt si dovolujeme považovat za velmi vydařený a přínosný.

 

<<- předchozí | celkem 25 ( 0 - 6) | další ->>