ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II

2013-11-15 11:16:00

 

 

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II - ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST

Zkrácený název projektu: Šance pro venkovské školy II ZZZ

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělání

Číslo a název výzvy: 2 - Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: grantový

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2013

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

Rozpočet projektu celkem: 3 433 455,- Kč

 

 

 

 

B) PARTNEŘI PROJEKTU:

Příjemce finanční podpory a žadatel projektu:

Občanské sdružení Chance In Nature - Local Action Group

 


Finanční partneři projektu:

1. Základní škola  a mateřská škola Šumavské Hoštice

2. Základní škola a Mateřská škola Malenice

3. Základní škola  a mateřská škola Vacov

4. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí

5. Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

 

 

C) STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických, přírodovědných oborů a podporu výuky cizích jazyků, včetně zvyšování motivace žáků na 5 venkovských základních školách (v Malenicích, Šumavských Hošticích, Vacově, Vlachovo Březí a Borové Ladě), kde všechny partnerské školy fungují zároveň jako mateřské.

 

Hlavním přínosem pro žáky je:

- osvojit si základní pracovní dovednosti a manuální zručnosti

- rozšířit jazykové znalosti ve vzdělávacích kroužcích

- schopnost týmové spolupráce, plánování, organizování a zapojování do života v obci

- aplikovat zákonitosti přírody a šetrné využívání zdrojů ŽP do manuálních pracovních

  postupů

- účast na vzdělávacích exkurzích

 

Hlavní přínosy pro pedagogické pracovníky je:

- zavedení nových praktických metod do výuky (exkurze, vzdělávací kurzy, tematické

  besedy, školní projekty ...)

- využití nových výukových pomůcek a materiálů

- osvojení nových atraktivních výukových metod

- možnost propojení praktické výuky se skutečným životem v obce

- rozvíjení kontaktů s pedagogy z partnerských škol

Přílohy