Pilotně jsme ověřili osm vzdělávacích modulů

2013-07-08 15:19:00

Koncem května druhým dnem prezenční výuky kurzu "Péče o hosty a plánování akcí" bylo úspěšně ukončeno druhé pilotní ověřování nově vytvořených osmi vzdělávacích programů (Technika cestovního ruchu, Marketing cestovního ruch, Péče o hosty a plánování akcí, Udržitelná venkovská turistika, Projektový management I. a II., Tímemanagement, Prezentační a komunikační dovednosti) Jedná se o programy, které naše místní akční skupina ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila a zrealizovala. Tyto aktivity jsou součástí projektu "Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti" finančně podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 

Nyní probíhá ve spolupráci s lektory, odbornými garanty a metodikem projektu zpětné vyhodnocení. Celý projekt skončí na konci října. V září se ještě všichni absolventi, lektoři a realizační tým budou moci setkat na závěrečné akci.

 

Celkem se dvou pilotáží zúčastnilo 195 osob z oblasti podnikatelského, neziskového sektoru a veřejné správy ze zájmového území místní akční skupiny, ale i širšího regionu. Plánováno původně v projektu bylo celkem 160 účastníků. Úspěšně kurz dokončilo a získalo osvědčení o absolvování kurzu celkem 168 osob. Plánováno v projektu bylo 144.

 

Celý projekt si dovolujeme považovat za velmi vydařený a přínosný.

 

Přílohy