Výzva č.3

SEZNAM SCHVÁLENÝCH I NESCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 3. VÝZVY LEADER, ZAREGISTROVÁNÍ SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ NA SZIF

2009-10-27 08:43:00

Dne 22. října 2009 rozhodla Valná hromada občanského sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP o schválení 16 a neschválení 5 přijatých projektů dle rozhodnutí výběrové komise.

Schválené projekty byly dne 23. 10. 2009 v souladu s pravidly PRV IV.1.2 zaregistrovány na Státní zemědělský intervenční fond.

V případě zjištění nedostatků vyzve SZIF do 35 kalendářních dní od zaregistrování žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotace do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

Od tohoto dne (23. 10. 2009), který je důležitý zejména z hlediska způsobilosti nákladů,  mohou žadatelé vynakládat prostředky v rámci projektu (na vlastní riziko, že projekt může být ještě vyřazen) jako způsobilé, tzn. v rámci rozpočtu projektu.  

Seznam schválených i neschválených projektů naleznete v příloze tohoto článku.

SEMINÁŘE KE 3. VÝZVĚ LEADER

2009-08-05 18:05:00

Ve dnech 4. a 5. srpna 2009 proběhly v Husinci, Vlachově Březí a Čkyni semináře ke 3. výzvě LEADERU pro potenciální žadatele.

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 3. výzvy LEADER - podklady k výzvě

2009-07-31 11:36:00

30. července 2009 byla vyhlášena 3. výzva LEADER.

Zde naleznete veškeré materiály k této výzvě. Přesto doporučujeme navštívit semináře a konzultace, které Vám pomůžou při rozhodování i zpracování žádostí.

  • Husinec - 4.8. od 17.00 - Středisko pro rozvoj lidských zdrojů
  • Vlachovo Březí5.8. od 9.00- Městský úřad
  • Čkyně - 5.8. od 15.00 - Obecní úřad

Text Výzvy, fiche, žádost, harmonotram, osnovy projektů podle jednotlivých fichí naleznete v příloze článku.

 

 

 

 

 

Odklad spuštění 3. výzvy LEADER

2009-07-28 11:15:28

Vzhledem k neočekávaným komplikacím při schvalování výzvy ze strany SZIF není možné vyhlásit 3. výzvu LEADER v původním termínu. K vyhlášení by však mělo dojít ještě v tomto týdnu, tzn. do 31.7.2009. Ihned po vyhlášení budou zveřejněny veškeré potřebné materiály.

Vyhlášení 3. výzvy LEADER

2009-07-20 13:50:45

Čekáme na schválení textu 3. výzvy Státním zemědělským a intervenčním fondem. Ihned po jejím schválení bude zveřejněna včetně všech dokumentů pro žadatele.

<<- předchozí | celkem 6 ( 0 - 6) | další ->>