šance pro rozkvět

 

 

PREZENTACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE PROBĚHLA 28. 5. 2009

2009-06-05 12:36:00

Projekty "SPOLUPRÁCE": "DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků" a "Rozvoj lidských zdrojů - ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu " byly prezentovány na úvodní konferenci k projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti, dovednosti, která se uskutečnila dne 28.5.2009 v sále Kulturního domu v Malenicích.

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - ŠANCE PRO DALŠÍ ROZKVĚT REGIONU

2009-06-05 12:21:00

Projekt podpořený z PRV realizuje Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP“ ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech. LAG Chance je v tomto projektu koordinační MAS. Projekt je principiálně zaměřen na rovnost příležitostí a byl navržen komunitním způsobem.

Hlavním předmětem projektu je:
Vytvoření a vybavení sítě center pro neziskový sektor ve venkovském regionu LAG Chance a MAS Rozkvět, které se stanou ve svých spádových oblastech středisky pro aktivity rozvíjející místní lidské zdroje.
Technickou podstatou projektu je částečná obnova prostor, které mají jednotliví partneři ve střednědobém nájmu za účelem zřízení center pro neziskový sektor, a především vybavení prostor mobiliářem a mobilní technikou pro širokou škálu aktivit.
Garantem provozu těchto center budou místní akční skupiny.

Lokality realizace projektu:

  • Chelčice – bude vybaven prostor obecní vily
  • Lhenice – obnova prostor v nevyužívaných částech budovy obecního úřadu a  jejich vybavení
  • Lhenice – nákup mobilní počítačové učebny (10 notebooků + software, dataprojektor), která bude zapůjčována ve spádové oblasti
  • Malenice – budou vybaveny prostory centra mobiliářem a technikou

Rozpočet projektu:

  • Celkový rozpočet: 2.384.310,-
  • Způsobilé výdaje: 2.369.310,-
  • Nezpůsobilé výdaje: 15.000,-
  • Rozpočet LAG Chance je 32 % z projektu
  • Rozpočet MAS Rozkvět je 68 % z projektu

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - ŠANCE PRO DALŠÍ ROZKVĚT REGIONU

2009-06-05 12:12:00

Dnem 18. 5. 2009 byla zahájena realizace nového projektu LAG Chance In Nature s názvem "Rozvoj lidských zdrojů - ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu " finančně podpořeného z Programu rozvoje venkova. 

Cílem tohoto projektu je vytvoření a vybavení komunitního centra při sídle LAG Chance v Malenicích. I tento projekt je realizován ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, kde v rámci tohoto projektu budou částečně opraveny a vybaveny komunitní centra v Chelčicích a Lhenicích a zároveň dojde k zakoupení mobilní počítačové učebny. Tyto centra se stanou ve svých spádových oblastech středisky pro aktivity rozvíjející místní lidské zdroje, přičemž LAG Chance a MAS Rozkvět budou garanty jejich provozu. 

Manažer projektu spolupráce: Bc. Jana Benešová, tel. 777 677 301, e-mail: spoluprace@chanceinnature.cz.

<<- předchozí | celkem 9 ( 6 - 12) | další ->>