Jihočeské hipostezky propojily 20 hipozastavení

2013-06-26 09:20:00
Poslední květnový den bylo dokončeno doznačení 300 km hipostezek dle metodiky Klubu českých turistů. Tím došlo k propojení 20 nových hipozastavení a k dokončení několikaletého úsilí občanského sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP a 20 partnerů z řad aktivních hipostanic, kteří společně rozšířili možnosti pro turisty i nadšené koňáky na území celého Jihočeského kraje.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů bylo celých 300 km vyznačeno a nyní již jsou zaneseny do systému KČT stejně jako stezky pro pěší či cyklisty.

„Věřím, že dokončení 300 km stezek a 20 odpočívadel zvýší počet hipoturistů nejen z Česka, ale i ze zahraničí",  uvedl předseda sdružení Josef Bláhovec.  „Navíc je celý projekt zaměřen nejen na samotné koňáky, ale zejména rodiny s dětmi, pro které je hipoturistika jednou z možností aktivního trávení volného času", dodává Bláhovec.


N
a úspěšné realizaci se finančně podílel i Jihočeský kraj, který vnímá hipoturistiku jako jednu z dobrých možností rozšíření nabídky cestovního ruchu na území kraje.


Projekt s názvem „ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM KRAJI, FÁZE A (investiční část)" je financován s přispěním Evropské Unie a Jihočeského kraje.


Přílohy