Projekt Spolupráce 4 jihočeských MAS má svůj výstup

2015-06-05 11:31:00

V rámci realizace projektu Spolupráce, který byl podpořen v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR a na kterém se společně s MAS Šumavsko podíleli další 3 jihočeské MASky „Blanský les – Netolicko“ „MAS Rozkvět“ a „MAS Brána Písecka“ vznikla metodika pro Monitoring a evaluaci strategií MAS.

 

 

 

Účelem projektu bylo posílit spolupráci MAS mezi sebou a předat si správnou praxi a postupy. Výše zmíněné MASky si jako nosné téma vybrali „Evaluaci a monitoring strategie MAS“. Při zpracování doporučující metodiky, využili zkušenosti z období 2007 – 2013.

 

Výsledek projektu „Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech“ naleznete v příloze.