Spolupráce vimperských obcí pokračuje

2015-04-24 09:03:00

Dne 23. dubna 2015 proběhlo na Městském úřadě ve Vimperku 2. oficiální setkání představitelů obcí z území SO ORP Vimperk. Jednání se zúčastnilo 11 zástupců obcí, regionální koordinátor pro meziobecní spolupráci, zástupkyně kanceláře destinačního managementu PRO Šumavsko a členové místní akční skupiny MAS Šumavsko.

 

Jednání se uskutečnilo v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Hlavním bodem programu bylo představení závěrů ze vzniklé strategie, zejména problémových oblastí, které místní region dlouhodobě trápí. Strategie byla zaměřena na 4 hlavní témata – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství a cestovní ruch.

 

V rámci programu jednání byly obcím představeny také možnosti čerpání finančních prostředků z nových operačních programů pro období 2014 – 2020. Dále byla představena nově vzniklá kancelář destinačního managementu PRO Šumavsko, jejíž hlavním cílem je vytvořit fungující systém řízení a organizace aktivit cestovního ruchu v turistických destinacích Šumavy a Pošumaví.

 

Na závěr se obce shodly, že ze všech výše uvedených oblastí, se do budoucna nabízí mnoho námětů na meziobecní spolupráci.

Přílohy