O projektu

ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II

2013-11-15 11:16:00

 

 

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II - ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST

Zkrácený název projektu: Šance pro venkovské školy II ZZZ

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělání

Číslo a název výzvy: 2 - Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: grantový

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2013

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

Rozpočet projektu celkem: 3 433 455,- Kč

 

 

 

 

<<- předchozí | celkem 1 ( 0 - 6) | další ->>