OBČASNÍK z regionu MAS

2008-12-12 15:48:00

Na začátku prosince tohoto roku publikovalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LAG informační materiál "OBČASNÍK z regionu místní akční skupiny" s číslem 1/2008 v nákladu 11 tisíc kusů. Materiál byl distribuován do všech domácností po celém zájmovém území MAS.

Občasník ke stažení v elektronické podobě v příloze článku: