Komunitní plánování soc. služeb ORP Prachatice 2007-2008

logo kpss

 

Strategická část KPSS k připomínkování veřejnosti

2007-12-21 00:00:00

Své připomínky zasílejte do 10.1.2007 na adresu koordinátora projektu: tatana.mladkova@centrum.cz a na metodika projektu: ludmila.kolarova@cpkp.cz, 602460470.

5. - POSLEDNÍ DÍL SERIÁLU:

2007-12-20 09:14:00

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb


          Komunitního plánování se účastní zadavatelé,  poskytovatelé a  uživatelé sociálních služeb a široká veřejnost. Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb  - v našem případě se jedná o obec nebo kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Poskytovatelem  sociálních služeb může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny.

 

ZÁVĚREČNÉ 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2007-12-17 10:09:00

Závěrečné - 3. veřejné projednání komunitního plánu sociálních služeb na Prachaticku a části Strakonicka se uskuteční dne 11. ledna 2008 od 10 hod. v Radničním sále v Prachaticích. Na tomto projednání budete mít poslední možnost připomínkovat strategický dokument - komunitní plán. Na tvorbě dokumentu se podílelo více než 100 osob v rámci aktivit pracovních skupin a zároveň bude dostupný k připomínkování na těchto webových stránkách od 2. ledna 2008. Zároveň vám bude představeno DVD na téma sociálních služeb v Prachaticích a okolí. Svoji účast prosím potvrďte do 7. ledna 2008 na adresu administrativního pracovníka projektu: dolanska.jana@centrum.cz .

Školení poskytovatelů sociálních služeb

2007-12-17 09:59:00

Dne 8.1.2008 se od 9 hod. uskuteční v zasedací místnosti MěÚ v Prachaticích školení poskytovatelů sociálních služeb na téma STANDARDY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Přednášejícím bude Mgr. Tomáš Chovanec z CpKP jižní Čechy. Účast mů?ete potvrdit do 28. prosince 2007 na kontaktech: tatana.mladkova@centrum.cz; dolanska.jana@centrum.cz.

 

4. DÍL SERIÁLU:

2007-12-17 09:48:00

        Komunitního plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje.  Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká.  Při komunitním plánování je podporován  dialog, vyjednávání a snaha o dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Metodou komunitního plánování lze na úrovni obcí, mikroregionů a krajů plánovat také sociální služby.


    

<<- předchozí | celkem 66 ( 12 - 18) | další ->>